අත්‍යාවශ්‍ය සේවා අඩාල කර ආණ්ඩුව පෙරළන්න බැහැ – විපක්ෂ නායක

R. Sampanthanඅත්‍යාවශ්‍ය සේවා අඩාල කර ආණ්ඩුව පෙරළන්න බැහැ. අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවලට බාධා කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී ක්‍රියාවක් යැයි විපක්ෂනායක ආර්.සම්බන්ධන් මහතා පවසයි. විපක්ෂනායකවරයා මේ බව ඊයේ (27) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ, අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවා පනත යටතේ යෝජනාව විවාදයට එක්වෙමිනි.

අපේ රටේ ඛනිජ තෙල් අවහිර කිරීමක් සිදු වෙනවා. මේ රටේ ජනතාවට එවැනි සේවා අවශ්‍යයි. බාධා කිරීම් නොකළ යුතුයි. මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා පහැදිළි ලෙස ජයග්‍රහනය කළා. ජනතාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ලෙස පත් කළා. එම අයිතිය නති කළ යුතුයි කියන්න කාටවත් අයිතියක් නෑ. ජනතාව පැහැදිළි තීන්දුවක් දුන්නා.

ආණ්ඩුවට ජනතාව බලය දී තිබෙනවා යම් කාලයකට. ආණ්ඩුව කුමන්ත්‍රණය කර ආණ්ඩුව පෙරළන්න බැහැ. අත්‍යාවශ්‍ය සේවා අඩාල කර ආණ්ඩුව පෙරළන්න බැහැ. ඒ නිසයි ජනාධිපතිවරයා මෙවැනි චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළේ. අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවලට බාධා කිරීම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධී ක්‍රියාවක්. ජනතව අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන්ට හිමිකම් ලබනවා. රජයක් ලෙස මෙවැනි තීරණ ගන්න අවශ්‍යයි යැයි ද විපක්ෂනායකවරය පැවසී ය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.