අතුරුදහන් වුවන් ගැන හොයන්න සාලිය ත්‍රිකුණාමලයට

missingඅතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිලිබඳ කාර්යාලයේ මීළඟ ප්‍රාදේශීය රැස්වීම ජූනි මස 13 වන බදාදා දින ත්‍රිකුණාමලයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

ජනතාව සමග මෙම සංවාද වැඩ පිලිවෙල මන්නාරම, මාතර හා මුලතිවු යන දිස්ත්‍රික්ක මුල් කර ගනිමින් 2018 මැයි මාසයේ දී දියත් කරන ලදී.

කොමසාරිස්වරු අතුරුදහන් වූවන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයන්, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ කටයුතු කරන සිවිල් සමාජ සංවිධාන සහ ක්‍රියාකාරීන් මෙන්ම ජනමාධ්‍ය සමග ඉදිරි සැලසුම් සහ ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳව අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමත් අතුරුදහන් වූ තැනැත්තන් පිලිබඳ කාර්යාලයේ ව්‍යුහය හා මෙහෙයුම් කටයුතුවලට ජනතාවගේ යෝජනා ඇතුළත් කිරීමට ඒ සම්බන්ධයෙන් ජනතා අදහස් විමසීමත් අපේක්ෂා කෙරේ.

මෙම රැස්වීම ත්‍රිකුණාමලයේ හින්දු සංස්කෘතික ශාලාවේ දී පැවැත්වේ.

එදින වැඩ සටහන් කාලසටහන මෙසේය.

පෙරවරු 10.00 – මධ්‍යහන 12.30 – ත්‍රිකුණාමලයේ අතූරුදහන් වූවන්ගේ සහ අතූරුදහන් කරවන ලද අයගේ පවුල් සමග සාකච්ඡාව

පස්වරු 12.30 – 1.00 – මාධ්‍ය හමුව

පස්වරු 1.00 – 2.30 – සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සමඟ සාකච්ඡාව

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.