“අදම පරික්ෂා කරගන්න- ඒඩ්ස් දිනය…………

 

aids-dayලෝක ඒඩ්ස්‌ දිනය අදට (01 දා) යෙදී තිබේ. ”එච්. අයි. වී. නිවාරණය සඳහා දැත් ඔසවමු” යන්න මෙවර ඒඩ්ස්‌ දිනයෙහි තේමාව වී තිබේ. මේ සඳහා ඒඩ්ස් පරීක්ෂන වලට යොමුවීමේ වැදගත් කම අවධාරණය කෙරේ. මේ දක්වා ඒඩ්ස්‌ රෝගයෙන් මිය ගොස්‌ ඇති සංඛ්‍යාව මිලියන 35 කි.

ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට එච් අයි වී/ඒඩ්ස්‌ වෛරසය ශරීරගත වූ 2436 දෙනකු සිටින බවට ඇස්‌තමේන්තු කර ඇති අතර ලියාපදිංචි වී ප්‍රතිකාර ලබනුයේ 1050 දෙනකු පමණි.  ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට ක්‍රමයෙන් ඒඩ්ස් රෝගීන් ගේ ගණන ඉහළ යමින් පවතී.ශ්‍රී  ලංකාවේ මේ වන විට 331 දෙනෙක් ඒඩ්ස් රෝගයෙන් මිය ගොස් තිබේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.