අද මාධ්‍ය හසුරුවන ඔක්කොම හොරු – රන්ජන් රාමනායක

ranjanමහබැංකු බැඳුම්කර වංචාකාරයෝ, කුඩු එතනෝල් ගෙනෙන එවුන්, සුනාමි ගෙවල් සෑදීමට දුන් මුදල් හොරකම් කරපු එවුන්; දුප්පත් මිනිසුන්ගෙ රත්තරන් ගොඩට ගත් එවුන්, රේස් බයි රේස් දාන එවුන් අද රටේ මාධ්‍ය මෙහෙයවනවා. තමන් ශුද්ධයි කියා අනෙක් මාධ්‍යයන්ට පහර ගහනවා. මම නම් කියන්නේ මේ හොරු ඔක්කොටම නීතිය කි‍්‍රයාත්මක කරන්න ඕනේ. රන්ජන් රාමනායක මහතා පවසනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.