අද (ලෝක ළමා දිනයේ) දරුවන්ට සත්වෝද්‍යාන ප්‍රවේශය නොමිලේ

Dehiwala Zooඅද (ඔක්තොම්බර් 01) දිනට යෙදෙන ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට, පින්නවල සත්වෝද්‍යානයට,පින්නවල අලි අනාථාගාරය නැරඹීමට පැමිණෙන වයස අවුරුදු 12න් පහළ සියළුම දරුවන් නොමිලේ ඇතුළු කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව තිරසර සංවර්ධන හා වනජීවී වැඩබලන අමාත්‍ය සුමේධා ජී. ජයසේන පවසයි.

ලෝක ළමා දිනය වෙනුවෙන් ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මෙම අවස්ථාව ලබාදී තිබෙන බවද සුමේධා ජී. ජයසේන ප්‍රකාශ කරයි.

මීට අමතරව දරුවන් සඳහා විවිධ තරඟ සහ විනෝද ක්‍රිඩා රැසක්ද ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේනතුව මගින් දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය, පින්නවල සත්වෝද්‍යානය සහ පින්නවල අලි අනාථාගාරය යන ස්ථානවල සංවිධානය කර ඇත.

අද උදෑසන 8.30 සිට සවස 4.30 දක්වා දවස පුරා දරුවන් වෙනුවෙන් විවිධ තරඟ හා විනෝද ක්‍රිඩා සංවිධානය කර ඇති අතර මීට සහභාගීවන සියලුම දරුවන්ට ත්‍යාග ප්‍රදානය කිරීමද ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරන බව ඇමතිනිය කියයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.