අධ්‍යාපනයේ සම අයිතියට වෙට්ටු දාන කොතලාවල පනත

kotelawala defence universityරජය විසින් ඉදිරිපත් නිකුත් කර ඇති ‘ජෙනරාල් ශ‍්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාලය’ නම් පනත් කෙටුම් පත මගින් අධ්‍යාපනයේ සම අයිතිවාසිකම් අහෝසි වන බව සමස්ත ලංකා වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

1978 අංක 16 දරණ විශ්ව විද්‍යාල පනතට පරිබාහිරව එම පනත බල රහිත කරමින්, 2018 අප්‍රේල් මස 06 වෙනි දින මෙම පනත් කෙටුම් පත, නිකුත් කර ඇත.
මේ සම්බන්ධයෙන් සමස්ථ ලංකා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසන්නේ මෙම පනත් කෙටුම් පතට අනුව ඕනෑම දේශීය හෝ විදේශීය ආයතන සමඟ ගිවිසුම් මගින් සම්බන්ධ වී උපාධි අලෙවි කිරීමට කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාලයට හැකියාව ලැබෙන බවයි.

මෙම පනත අනුව මෙම විශ්වවිද්‍යාලයේ පරිපාලන කටයුතු ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට පැවරෙන අතර උපකුලපතිවරයා හමුදා නිළධාරියෙක් විය යුතුය. පාලක මණ්ඩලයේ බහුතරයහමුදා නිළධාරීන් වන අතර විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ කාර්යයන් අවලංගු කර ඇත. එනම් මෙම පනත මගින් විශ්වවිද්‍යාල කොමිෂන් සභාවෙන් හා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ස්වාධීනව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ පාලනය වන, ගාස්තු අයකරන උසස් අධ්‍යාපන ආයතන පිහිටුවීමට යෝජනා කර ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.