අනධ්‍යයන සේවකයෝ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ගෙනුත් ඉවතට!

NAS11සරසවි අනධ්‍යයන සේවකයන් වර්ජනය අතරදිත් තමන් විසින් ස්වේච්ඡාවෙන් පවත්වාගෙන යන අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්ගෙන් ඉදිරි දින දෙක ඇතුළතදී ඉවත්වීමට සූදානම් වේ.

වෛද්‍ය විද්‍යාලයන්හි ඇති රසායනාගාරයන් හි අඛණ්ඩව පවත්වාගත යුතු අත්‍යවශ්‍ය සේවාවන්, නිසි කළමනාකරණයකින් නඩත්තු කළ යුතු උපකරණ, ජලය හා විදුලිය අඛණ්ඩව සැපයීමේ සේවාවන් මෙන්ම කෘෂිවිද්‍යා පීඨ අැසුරෙහි පවතින  ගොවිපලවල ශාක හා සතුන් වෙනුවෙන් කළ යුතු සේවාවන් සියල්ලගෙන්ම බැහැර වන්නට ඉදිරි දින දෙක තුළදී කටයුතු කරන බව ඔවුහු පවසති.

අනධ්‍යන සේවකයින් මේ පියවර ගතහොත් සරසවි පද්ධතිය විශාල මූල්‍ය හා පරිපාලන බිද වැටීමටක ලක්වනු ඇතැයි පැවසේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.