අන්තර්ජාලයෙන් සරසවිවරම්

 

Prof.-Mohan-de-Silva1

 

 

 

සරසවි ප්‍රවේශය සඳහා සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන්ට අද සිට අන්තර්ජාලය හරහා ඒ සඳහා අයදුම් කළ හැකි බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම පවසයි. ඔබට විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ නිල වෙබ් අඩවිය වන www.ugc.ac.lk වෙත පිවිසී එම සේවාව ලබාගත හැකිය.

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ, ඒ සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශ අත්පොත මේ වන විට නිකුත් කර ඇති බවයි.

එහි සඳහන් කරුණු සියල්ල හොඳින් අධ්‍යනය කර සරසවි ප්‍රවේශය සඳහා අයදුම් කරන ලෙස ද ඔහු ඉල්ලා සිටී.

මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ, සරසවි සඳහා මෙවර සිසු සිසුවියන් 24,000 කට අධික පිරිසක් බඳවා ගැනීමට අපෙක්ෂා කරන බවයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.