අන්තරේ වීදියට ගොඩ ගලයි -උද්ගෝෂණ පෙරට

 

කොළඹ වෝඩ් පෙදෙසට පැමිණි සරසවි සිසුන්ගේ නියෝජිත කණ්ඩායමක් සමග විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසම  සමඟ පැවැත්වූ  සාකච්ඡා උණුසුම් විය .

 

සිසුහු 20ක් පමණ සාකච්ඡාව සඳහා කොමිසමේ කාර්යාලයයට කැඳවනු ලැබ සිටියහ.

 

 

 

[vsw id=”/-BFCc5tP3us” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

 

මාලබේ පෞද්ගලික රෝහල ආශ්‍රිතව පවත්වාගෙන යන සරසවිය පිළිබඳව කටයතු කිරීම හෝ නොකිරීම තමන්ට බලා නොපාන බව බලධාරීන් කියා සිටියහ.

 

සරසවි සිසුන් උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය ඇමති මොහාන් ලාල් ග්‍රේරෝ  සමඟ පැවැත්වූ කතාබහ සාර්ථක නොවූ බව සිසුහු කියාඅ සිටියහ.

[vsw id=”/fmb7NFP85K0″ source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.