අප්පච්චි මළා ගෙ පුතා ධීවර වරාය සභාපතිවරයා

vijithධීවර වරාය හා නීතිගත සංස්ථාවේ නව සභාපතිවරයා ලෙස ඌව පළාත් සභා මන්ත්‍රී උදාර සොයිසා මහතාව පත් කර තිබේ.

උදාර සොයිසා මහතා විජිත් විජිත මුණි සොයිසා මහතාගේ පුත්‍රයාය. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් අනතුරුව මහින්ද රාජපක්ෂ නම් අප්පච්චි මළ බව පැවසුවේ විජිත් විජිත මුණි සොයිසා ඇමතිතුමාය. එදා පටන් ඊට යහ සැලකිලි ලැබී ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.