අපි සහ රාජපක්ෂලා දෙගොල්ලන්ම ගොඩේ

 

මර්වින්

මේ දිනවල තමන් නිහඬව සිටින්නේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් බව මර්වින් සිල්වා මන්ත්‍රීරීවරයා කියා සිටී.

 

[vsw id=”/tix98SQnYNs” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.