අපි සිරිකොත වැටලුවේ නැහැ- පොලීසිය

Sirikotha_410px_14-11-13

 

 

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලස්ථානය  වන සිරිකොතට පොලිසිය ඇතුල් වී ඇති බවට පලවෙන පුවත් පොලීසිය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කොට තිබේ.

‘පවුල් ගස‘ නම් පොතක් මුද්‍රණය කිරීම පිළිබඳව  සිරිකොත පරීක්ෂා කිරීම සඳහා අධිකරණ නියෝගයක් ලබාගෙන බෙන බවයි ඇතැම් මාධ්‍ය වාර්තා කොට තිබුණි.

 

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.