අමාත්‍යංශ අතරේ ආයතන බෙදී ගිය හැටි

150101205001_ranil_wickramasinghe_maithripala_sirisena_640x360_bbc

විවිධ අමාත්‍යංශ අතරේ  අයාතන බෙදා හරින අන්දම සහ එම  ආයතන වලට පැවරෙන විෂය පථය ඇතුලත් ගැසට් පත්‍රය නිකුත් වී ඇත.

වැඩිම ආයතන  ගණනාවක් හිමිව ඇත්තේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහටය ඔහුට රාජ්‍ය අයතන තිස් දෙකක  පාලනය හිමි වී ඇත.

මෙවර කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇමතිවරුන් ගේ සංක්‍යාව සීමිත වීම හේතුවෙන් සාපේක්ෂව එක එක ඇමතිවරයාට හිමිවෙන ආයතන ගණන වැඩි වී තිබේ.

 

සම්පුර්ණ ලැයිස්තුව සඳහා මෙතැන  ක්ලික් කරන්න.

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.