අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු ගැන මැකො ගේ අවවාදය හොඳයි-ටිකක් ප්‍රමාදයි

mahhhinda

නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක පැවැත්මට බාධාවන ආකාරයේ ක්‍රියා සිදුවීම වැළැක්වීම පිණිස, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු දේශපාලන කටයුතුවලින් සම්පූර්ණයෙන්ම දුරස්වී සිටිය යුතු බවට නියමයන් පැනවිය යුතු බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

නිදහස් හා සාධාරණ ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට මෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජයක පැවැත්මට බාධාවන ආකාරයේ ක්‍රියා සිදුවීම වැළැක්වීම පිණිස, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු දේශපාලන කටයුතුවලින් සම්පූර්ණයෙන්ම දුරස්වී සිටිය යුතු බවට නියමයන් පැනවිය යුතු බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරු ලෙස දේශපාලන ක්‍රියාකාරකම් හා නොබැඳි නිලධාරීන්, විශේෂඥයන් පත්කිරීමට උපරිම උත්සාහ දැරීම වැදගත් බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා නිවේදනයක් මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

මේ අවවාවදට ඉතා හොඳ එකක් වුනත් එය ප්‍රකාශ කිරීමට තරමක් ප්‍රමාද වී ඇත.ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිවරණ ක්‍රියාදාමයට කෙළින්ම මැදිහත් වන විට මෙතුමන් කොහි සිටීයේ ද යන ප්‍රශ්නය මතු කිරීමට සිදුවේ.අනෙක් අතට රාජ්‍ය සම්පත් අයුතු ලෙස භාවිතා කල අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් පිළිබඳව අවශ්‍ය තරම් තොරතුරු හෙළිදරව් වී ඇත.මේ පිළිබඳව ගන්නා ක්‍රියා මාර්ග මොනවද? මංගල සමරවීර මන්ත්‍රීවරයා ඒ දිනවල නිලධාරින් ගේ අපාචාර ක්‍රියා පිළිබඳව ලියන ලොකු කළු පොතක් තබාගෙන සිටියේය.

දැන් ඒ පොත සුදුවීද?

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.