අමාත්‍යාංශ ලොක්කෙක් වැඩ කඩාකප්පල් කරනවා… මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අගමැතිට පැමිණිල්ලක්

businessman yelling through a megaphone
businessman yelling through a megaphone

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය පවුල් ලක්ෂ 20 කට සින්නක්කර ඔප්පුදීමේ රජයේ ජාතික  වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මකවීම වැළැක්වීම සඳහා ක්‍රියාකරන අමාත්‍යාංශයක ඉහළ නිලධාරියෙකු ගැන ආණ්ඩු පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරු පරිසක් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ  වෙත කරුණු වාර්තා කර තිබේ.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පාර්ලිමේන්තු සංකිර්ණයේ දී පැවැති ආණ්ඩු පක්ෂ කණ්ඩායම් රැස්වීමෙන් පසුව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවු රජයේ මැතිඇමතිවරු මේ කරුණු සැලකර සිටිහය.

ස්වර්ණ භුමි, ජය භූමි යනාදී බලපත්‍රවලින් ඉඩම් ලද සැමට සින්නක්කර ඔප්පුදීම එක්සත් ජාතික පෙරමුණ ජනාධිපතිවරණයේදිත් මහ මැතිවරණයේදිත් ප්‍රති ඥා දෙනු ලැබීය.

ඉහත පොරොන්දුව ඉෂ්ඨ කිරිම සඳහා රජයේ සියලූම අමාතයාංශ හා ආයතන කටයුතු කර තිබියදී අමාත්‍යාංශයක ඉහළ නිලධාරියෙකු මේ කටයුතු සියල්ල නතර කර සිටින බවට අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවේ කරුණු දැක්වූ මැති ඇමතිවරු පෙන්වා දුන්නේය.

රජයේ ඉහළ නිලධාරියෙකුගේ මෙම කඩාකප්පල්කාරි ක්‍රියාව සම්බන්ධයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ   ඉදිරි දින කිහිපයේදි දැඩි පියවර ගැනීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.