අති කාර්යක්ෂම අර්ජුන්

Arjuna Mahendranබැඳුම්කර නිකුතුව සිදු වන අවස්ථාවේ මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටි අර්ජුන් මහෙන්ද්‍රන්  බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු වු රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමෙන්තුවේ කාර්යාලයට පැමිණියේ යැයි ද මීට පෙර සිටි කිසිම මහබැංකු අධිපතිවරයකු කිසිම දිනෙක බැඳුම්කර නිකුතුවක් සිදු වන අවස්ථාවේදී එම කාර්යාලයට පැමිණ නැතැයි ද බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්කි දෙමින් ශ‍්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සංඛ්‍යා දත්ත දෙපාර්තමෙන්තුවේ අතිරේක අධිකාරී ආචාර්ය මොහොමඞ් ෂෙයික් මොහොමඞ් ආර්ෂින් මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ රාජ්‍ය ණය දෙපාර්තමෙන්තුවේ ප‍්‍රධානිය ලෙස දීර්ඝ කාලයක් සේවය කළ නානායක්කාර මහතා මෙම බැඳුම්කර වෙන්දේසිය සිදුවීමට ආසන්න කාලයේදී එම තනතුරින් ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට සෙනෙවිරත්න මහත්මිය පත් කළේ යැයි පැවසු ආචාර්ය ආර්ෂින් මහතා මෙම බැඳුම්කර වෙන්දේසිය සිදුවන අවස්ථාවේදී හිටපු මහ බැංකු අධිපතිවරයා සෙනෙවිරත්න මහත්මියගේ නිල කාමරයට පැමිණ බැඳුම්කර වෙන්දේසියට අදාළ තොරතුරු විමසා සිටියේ යැයිද වැඩිදුරටත් පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.