අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් තර්ජනය කළා – සහකාර අධිපති

jayalathදැවැන්ත ධනයක් උපායය ගෙන දැනට වැඩ තහනමට ලක්ව සිටින සමන් කුමාර නමැත්තා මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ගේ  අනුග්‍රහ ලැබුවෙක් බව හෙළිදරව් වී තිබේ.

අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉදිරිපස කාර්යාලයට (Front office) සමන් කුමාර සී. එෆ්. ඒ. සුදුසුකම් සහිත පුද්ගලයෙකු වන හෙයින් ඔහුව අනුයුක්‌ත කරන ලෙස මහ බැංකුවේ හිටපු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපති ආර්. ඒ. ඒ. ජයලත් මහතාට තර්ජනාත්මකව නියෝග කොට ඇත. තමාට දුරකථනයෙන් කතා කර තර්ජනය කල බවයි ජනාධිපති බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ ජයලත් මහතා පැවසුවේ

සමන් කුමාර ගේ කැරැට්ටුව ඒ වන විට හෙළිදරව් වී තිබුන හෙයින් ඔහුව අවදානම් කළමනාකරණ අංශයට යැවු නමුත් අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් ගේ දුරකථන ඇමතුමෙන් කලකිරීමට පත්ව ඔහුව යළිත් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් දෙපාර්තමේන්තුවට මාරු කළ බව ජයලත් මහතා පැවසීය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.