අවසානයේ බුද්ධික පතිරණට අවස්ථාවක්

වාණිජ හා හස්ත කර්මාන්ත නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙස මාතර දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බුද්ධික පතිරණ මහතා දිව්රුම් දීමට නියමිතව ඇත.

තරුණ මන්ත්‍රීවරුන් අතර බුද්ධික පතිරණ මහතාද ඉදිරියට එන මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කැපී පෙනෙන අතර 2010 පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් 60 දෙනා අතරින් දෙවැනි ස්ථානයට වැඩිම මනාප ප්‍රතිශතයක් ලබා ගැනීමට ඒ මහතා සමත් විය. නමුත් ඒ මහතාට අමාත්‍යධූරයක් හිමිවීමට නියමිතව ඇත්තේ අද පලමු වතාවටය.

අද (12) ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පත්කළ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනා හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 5 දෙනා සමග බුද්ධික මහතාට දිව්රුම් දීමට නොහැකි වූයේ ජපාන සංචාරයක නිරත වෙමින් සිටින නිසාවෙනි. එහෙත් එතුමා ලංකාවට පැමිණි පසු එම ධූරයේ දිව්රුම් දීමට නියමිත වේ.
අද දිව්රුම් දුන් අමාත්‍යවරුන්ගේ නාමලේඛණය මෙසේය.

සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය – රංජිත් අලුවිහාරේ
කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය- ලකී ජයවර්ධන
රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – නලින් බණ්ඩාර
කෘෂිකර්ම නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – අන්ගජන් රාමනාදන්
පරිසර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – අජිත් මානප්පෙරුම
අභන්තර කටයුතු හා වයඹ සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – එඩ්වඩ් ගුණසේකර
නැවත පදිංචිකිරීම් පුනරුත්ථාපන උතුරු සංවර්ධන හා හින්දු ආගමික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය – කාදර් මස්තාන්

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.