අහංගමට කඩා වැටුණු ගුවන් යානය කාගේද?

e193d88df392b7cd50fc99c35aaf2adc_L

 

 

 

 

දුරස්ථ පාලකයකින් ගුවන්ගත කළ හැකි කැමරාවක් සහිත කුඩා යානයක් අහංගම, මාකන්ද ප්‍රදේශයේ ගෙවත්තකට වැටී ඇතැයි පොලිසිය කියයි.

ගෙවත්තේ වැටී තිබූ එම අසාමාන්‍ය උපකරණය ගැන පොලීසියට දැනුම්දී ඇති අතර එහිදී ජංගම මුර සංචාරයේ නිරත පොලිස් නිලධාරීන් එම උපකරණය අහංගම පොලීසියට රැගෙන ගොස් ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි.

තටු හතරක් සහිත මේ උපකරණ ගුවන් ඡායාරූප ගැනීමටත් විවාහ මංගල ඡායාරූප ගැනීමටත් ඡායාරූප ශිල්පීන් බහුලව භාවිතා කරයි.

අහංගම පොලිසිය මේ පිළිබඳ වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.