අහස් උසට යන බඩු මිළ

ජනාධිපතිවරණ වේදිකාවේදී ආණ්ඩුව කියා සිටින්නේ බඩු  මිළ පහළ දමා ඇති බවයි. ප්‍රකාශිත උද්ධමනය සීයයට  4.5 කි.

එහෙත් සැබෑ උද්ධමනය ඊට වඩා බෙහෙවින් වැඩි විය හැකි බව ඇතැම් නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙති.මේ වසරේ ප්‍රධාන ආහර වර්ග 46ක මිළ සීයයට 12 කින් වැඩිවී ඇත.

 

Infographic-Food-v3

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.