අළුත් අවුරුද්දේ කෝප් ගින්නෙන් බැදුම්කර දැල්වේ………….

cope-2017බැඳුම්කර වංචාව යටපත් නොකර වැරදිකරුවන්ට දඬුවම් ලබා දීමේ මෙහෙයුම ක්‍රියාත්මක කිරීම ජනාධිපතිවරයාට දේශපාලන ඔක්සිජන් ලබා ගැනීමේ ඒකායන ක්‍රියාමාර්ගය බවට තීරණය වී තිබේ. මෙම කටයුතු වල පෙරමුණ ගෙන සිටින්නේ සරත් අමුණුගම සහ පාඨළී චම්පික රණවක යන අමාත්‍යවරුය. ජනපතිවරයාට සමිීප ආරංචි මාර්ගයක් අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ බැදුම්කර වංචාව යට යෑමට ඉඩ දී බලා සිටීමක් මෙවර සිදුනොවනු ඇති බවය.

ජනපතිවරයා හමුවේ තෝරාගැනීම් තුනක් ඇත.

(1)පුළුල් මට්ටමින් බලය හිමි අපරාධ විනිශ්චය කොමිසම් පිහිටුවීම,

(2)අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ හැකි සාක්කි සෙවීමේ බලතල සහිත ජනපති විමර්ශන කොමිසමක් පිහිටුවීම,

(3) අදාළ ක්ෂේත්‍රයේ විද්වතුන්ගේ සහය ලබන පොලිස් විමර්ශනයක් දියත් කිරීම, එම තෝරාගැනීම් තුන බව එම ආරංචි මාර්ගය වැඩිදුරටත් කීවේය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇතැම් අමාත්‍යවරු ද ඒකාබද්ධ කැබිනට් පත්‍රිකාවට සහය දක්වමින් තම අත්සන් ලබාදී සිටිති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.