අළුත් නියෝජ්‍ය අගමැති පදවියක්

 

GAYANTHA

 

මීළඟ පාර්ලිමේන්තුවේදී නව  නියෝජ්‍ය අග‍්‍රාමාත්‍ය තනතුරක් ඇතිකරන බව  ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය, ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  කියා සිටී.

ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණයකින් වැඩි බලය හිමි කර ගන්නා පක්ෂයට අග‍්‍රාමාත්‍ය ධූරය හිමි වන බවත්, දෙවනියට බලය ලබා ගන්නා පක්ෂයට නියෝජ්‍ය අග‍්‍රාමාත්‍ය ධූරයක් හිමි වන බවත් ඔහු  කියා සිටීයේ පෙන්වා දෙයි.

මල්වතුහා අස්ගිරි පාර්ශවවල මහනායක හිමිවරුන් බැහැදැකීමෙන්  අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් ගයන්ත කරුණාතිලක අමාත්‍යවරයා කියා සිටීයේ  මේ නව ක්‍රමය තුලින්  ගොඩනැගෙන ආණ්ඩුව ජාතික ආණ්ඩුවක් වන බවයි.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.