අළුත් පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු 250 ක්

imammmaපාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම කල් යන බවක් දක්නට  ලැබේ.

අළුත් මැතිවරණ ක්‍රමය යටතේ මීලඟ මැතිවරණය  පැවැත්වීමට ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂය එකඟ වූ බව රාජිත සේනාරත්න ඇමතිවරයා කියා සිටී.

කේවල ක්‍රමය යටතේ ආසන 165ක්, සමානුපාතික ක්‍රමය යටතේ ආසන 60 ක් සහ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ආසන 25 කින්  නව මැතිවරණ ක්‍රමය සමන්විත වනු ඇත.

මැතිවරණ කොට්ඨාශ යළිත් නීර්ණය කිරීමකින් තොරව  නව යෝජනා ක්‍රියාවට නැගෙනු ඇත.

කේවල ක්‍රමය යටතේ මැතිවරණ පැවැත්වෙන්නේ ආසන 160 කට පමණක් වන අතර  බහු ආසන වෙනුවෙන් තවත් ආසන පහක් එක් කෙරෙනු ඇත.

ඒ  සමගම  පාර්ලිමේන්තුවේ මුළු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛාව 225 සිට 250 ක් දක්වා ඉහල යනු ඇත.

.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.