අළු කළ ඇත්දළ

රුපියල් බිලියන 4.2 ක් වටිනා ඇත දළ 359 ක් පසුගියදා (ජන 26) ගාලු මුවදොර පිටියේදී විනාශ කළා.
2013 වර්ෂයේදී මුහුදේදී ශ්‍රී ලංකා රේගුව කල මෙම වැටලීම එතෙක් මෙතෙක් රෙගු ඉතිහාසයේ මුහුදේදී කල විශාලතම වැටලීම බවට ඉතිහාස ගත වේ.

අවුරුදු දෙකක් පුරා මෙම ඇත් දල තොගය පිලිබඳ තීරණයක් නොගැනීම සම්බන්දව ජාත්යාන්තරය ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්දයෙන් අප්‍රසාදයෙන් පසුවන වාතාවරණයක් තුලයි මේ තීරණය ගැනෙන්නේ.

මීට පෙර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හරහා ඉල්ලීම් කර තිබුනේ මෙම ඇත්දළ පන්සල් වලට බෙදා දෙන ලේසයි. එහෙත් පරිසර වේදීන් එයට දැඩි ලෙස විරුද්ද වෙමින් කියා සිටයේ සත්ව හිංසනය පිටුදකින බෞද්ධ දර්ශනයට එය පටහැනි බවයි.
මෙවැනි ක්‍රියා සිදු කිරීමට ඇති උනන්දුව අඩු කරනු වස් මෙම තීන්දුව ගත් බව පැවසෙනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.