ආණ්ඩුකරණ සංශෝධන රැසක්

ranilwwww

පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශයක් කළ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ කියා සිටියේ ආණ්ඩුකරණය පිළිබඳව සංශෝධන රැසක් කඩිනමින් ඉදිරිපත් කරන බවයි.

 ස්‌ථාවර නියෝග සංශෝධනය කොට, පාර්ලිමේන්තු න්‍යාය පුස්‌තකයේ තිබෙන පා. 67/10 යෝජනාවේ සඳහන් පරිදි පාර්ලිමේන්තු අධීක්‍ෂණ කාරක සභා පත් කිරීම සඳහා අපි වහාම පියවර ගන්නවා. මේ සභාවන් සඳහා පත් කෙරෙන්නේ කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලය නියෝජනය නොකරන මන්ත්‍රීවරුනුයි. ඒවායේ සභාපතිවරු පත් කරන්නේ පක්‍ෂ නායකයන්ගේ එකඟත්වය ඇතිවයි. මේ පිළිබඳව අප පක්‍ෂ නායකයින් සමග සාකච්ඡා කරනවා.

එක්‌ පුද්ගලයෙක්‌ අත සියලු බලතල ඒකරාශි වූ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනුවට, කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලය හා පාර්ලිමේන්තුවට බලතල හිමිවන නව ආණ්‌ඩුක්‍රමයක්‌ ස්‌ථාපිත කරලීම සඳහා දැනට අප ව්‍යවස්‌ථා විශේෂඥයින්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක්‌ මේ වන විටත් අප පත් කොට තිබෙනවා. ඔවුන් සකස්‌ කරන සංවාද ලියෑවිල්ල ඉතා ඉක්‌මනින් පක්‍ෂ නායකයින් වෙත ලබා දීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. එය කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලයට ඉදිරිපත් කරන්නේ පක්‍ෂ නායකයින් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුවයි.

නව මැතිවරණ ක්‍රමය සම්බන්ධව පදනම් ලියෑවිල්ලක්‌ අපි පක්‍ෂ නායකයින් වෙත ඉදිරිපත් කරනවා.

පාර්ලිමේන්තුව ශක්‌තිමත් කරලීම සඳහා අප පියවර ගණනාවක්‌ ගන්නවා. මේ සියලු කරුණු සම්බන්ධව හෙට දිනයේ පක්‍ෂ නායකයින් සමග සාකච්ඡා කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.