ආණ්ඩුකාරවරයාට ටියුශන්

reginald-coorayඋතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ හිටපු ටියුශන් ගුරුවරයෙකි. ඔහු ටියුශන් ලබා දුන්නේ ඉංගී‍්‍රසි විශය සම්බන්ධයෙනි. එහෙත් උතුරේ ආණ්ඩුකාර ධුරයට පත්වීමෙන් පසුව රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ දෙමළ ටියුශන් ලබා ගැනීමට පටන් ගත්තේය. යාපනයට ගිය පසු දෙමළ ඉගෙනගත් රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ පසුගියදා නීරුවෙල්ලිහිදී විදුලි බලාගාරයක් විවෘත කල අවස්ථාවේ දෙමළෙන් සිය කතාව පැවැත්වූවේය. ආණ්ඩුකාර රෙජිනෝල්ඞ් කුරේ දෙමළෙන් පැවැත්වූ කතාව පිළිබ`දව එහි ප‍්‍රදේශවාසීන් තමන්ගේ ප‍්‍රසාදය පල කර සිටියහ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.