ආණ්ඩුවේ ජනතා ප‍්‍රසාදය අඩුවෙලා – අර්ජුන කියයි

arjuna ranatungaඅද ආණ්ඩුවට තිබෙන ජන ප‍්‍රසාදය අඩු වෙලා. ඒක තමයි ඇත්ත. හොරු අල්ලන්න එහෙම නොකලාම එහෙම වෙනවා. මේ ආණ්ඩුව හරි පාරක යන බවක් නම් මට පේන්නෙ නැහැ. ආණ්ඩුවට වඩා විපක්ෂය ජනමාධ්‍ය අල්ලගෙන ලොකු ප‍්‍රචාරණයකයි ඉන්නේ.

ඒව දකින ජනතාව ආණ්ඩුව ලොකු පසුබෑමක ඉන්න බව හිතාගෙන ඉන්නවා. ඒක ඇත්තක්. බුද්ධාගමට හිමි තැන අඩුකරනවා කියන අදහස ආණ්ඩුවට ලොකු ප‍්‍රශ්නයක්. මම වුනත් එහෙම තත්ත්වයකදී ආණ්ඩුවේ ඉන්නේ නැහැ. පරණ දූෂිතයො අපේ ආණ්ඩුවෙ ලොකු තැන්වල ඉන්නවා. මෙහෙම ගියොත් ජනතාව ඉක්මන් තීරණයක් ගනී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.