ආණ්ඩුවේ බදු සංශෝධන වලට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එකඟ නැහැ

mangalaමුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබූ බදු සංශෝධන කිහිපයක්ම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් පාර්ලිමේන්තුවට දන්වා ඇත. මෙම බදු සංශෝධන මගින් බදු නොගෙවන පිරිස් සම්බන්ධයෙන් දැඩි පියවර ගැනීමට යෝජනා කර තිබුණි. දැන් පවතින තත්ත්වය අනුව මෙම බදු සංශෝධනය නීතිය බවට පත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳව ජනමත විචාරණයක් පැවැත්විය යුතුය.

කෙසේ වෙතත් ආණ්ඩුව මේ සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරයකට යෑමට ඇත්තේ අඩු ඉඩ කඩකි. ඒ වෙනුවට බදු සංශෝධනය යළිත් සලකා බලා නව පනත් කෙටුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.