ආණ්ඩුවේ මාධ්‍ය නියාමන යෝජනා සදාචාරාත්මක නැහැ – සුනන්ද

Sunanda Deshapriyaආණ්ඩුව විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මාධ්‍ය ආයතන දේශපාලන වශයෙන් පාවිච්චි කරන මෙම ආණ්ඩුවට රජයට අයත් නැති ජනමාධ්‍ය ආයතන සඳහා ආචාර ධර්ම සහ නීති පැනවීමට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැති බව සුනන්ද දේශප්‍රිය පවසයි.

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ප්‍රජාතන්ත්‍රීයකරණය

1994 වර්ෂයෙහි එවකට ජනමාධ්‍ය ඇමැතිවරයා වූ ධර්මසිරි සේනානායක විසින් පත් කරන ලද ජනමාධ්‍ය වෘත්තීයට අදාළ කමිටු හතරෙහි වාර්තා නිල ලියැවිලි වශයෙන් ප්‍රසිද්ධ කරන ලදී. එම වාර්තාවන්හි අන්තර්ගතයන් වර්තමානයටත් අදාළ වන බැවින් එම වාර්තාවන්හි එන නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමට මෙම රජය කටයුතු කළ යුතුය. විශේෂයෙන්ම ජනමාධ්‍ය නීති ප්‍රතිසංස්කරණ පිළිබඳ ආර්. කේ. ඩබ්. ගුණසේකර වාර්තාවෙහි සහ රජයට අයත් ස්වාධීන ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගමෙහි අයිතිය සම්බන්ධයෙන් සිදත් ශ්‍රී නන්දලෝචන වාර්තාවෙහි අඩංඟු යෝජනා ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව දේශප්‍රිය පෙන්වාදෙයි.

ආණ්ඩුව විසින් මෙරට ජනමාධ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කවර හෝ ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කරන්නේ නම් ප්‍රථමයෙන්ම ක්‍රියාවට නැගිය යුත්තේ රජය විසින් පාලනය කරන පොදු දේපල ගනයට වැටෙන ජාතික රූපවාහිනී සංස්ථාව, ස්වාධීන ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම, ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ටෙලිවිශන් නෙට්වර්ක් සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව යන මාධ්‍ය ආයතන සම්බන්ධ ප්‍රතිසංස්කරණයන්ය.. මෙම ආයතන අද පාලනය වන්නේ හුදෙක් බලයේ සිටින දේශපාලන පක්ෂයන්හි ප්‍රචාරක මාධ්‍ය ලෙසය. තමන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මාධ්‍ය ආයතන දේශපාලන වශයෙන් පාවිච්චි කරන මෙම ආණ්ඩුවට රජයට අයත් නැති ජනමාධ්‍ය ආයතන සඳහා ආචාර ධර්ම සහ නීති පැනවීමට සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැති බවයි සුනන්ද පවසන්නේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.