ආණ්ඩුවට ජිනීවා වෙතින් තවත් අවුරුද්දක්

genevaයුද පීඩිතයන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීම සඳහා රජය ලබා ඇති ප්‍රගතිය මන්දගාමී බවට ජගත් මානව හිමිකම් ප්‍රධානියා දැඩි නොසතුට පල කර තිබියදී ආණ්ඩුවේ ඉල්ලීම පරිදි ජිනීවා යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට තවත් දෙවසරක් කල් දීමේ සැලසුම් දියත් වී තිබේ.

බටහිර රටවල මූලිකත්වයෙන් සති අන්තයේ බෙදා හැර ඇති කෙටුම්පතක් මගින් ඉල්ලා ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාවේ යුද අපරාධ සහ සංහිඳියාව සම්බන්ධයෙන් 2015 ඔක්තෝබරයේ සම්මත කරගත් යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා 2019 මාර්තුවේ මුළුදෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මණ්ඩලයේ 40 වැනි සැසිවාරය දක්වා කල් දෙන ලෙසයි.

සංහිඳියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ක්ෂේත්‍ර වල ශ්‍රී ලංකාව අත් කරගන්නා ප්‍රගතිය සම්බන්ධයෙන් 2018 මාර්තුවේ රැස්වන මානව හිමිකම් මණ්ඩල සමුළුවට වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසද මහකොමසාරිස් සෙයිඩ් රාද් අල් හුසේන් ගෙන් කෙටුම්පත ඉල්ලා සිටියි.

ජිනීවා නුවරට ගොස් සිටින රජයේ නියෝජිතයන් මුල් යෝජනාවේ තිබෙන විදේශීය විනිශ්චයකරුවන් දායක කරගැනීමේ සම්මුතිය ඉවත් කරන ලෙස වීරිය කරන අතර එහි රැස්වෙමින් සිටින විදේශගත දෙමළ ජනතාව ඇතුලු උතුරේ යුද පීඩිතයන් ඉල්ලා සිටින්නේ ආණ්ඩුවට තවත් කල් නොදී මුල් යෝජනාව වහාම ක්‍රියාත්මක කරවන ලෙසයි.

Attachments area

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.