ආණ්ඩුව පියවරක් පස්සට. වාහන බලපත්‍රය නැවතත්.

 

 

vehicleදස වසරකට වරක් බැගින් තීරුබදු රහිත වාහන බලපත් දෙකක් පමණක් රාජ්‍ය විධායක නිළධාරීන්ට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අද දින (03) පාර්ලිමේන්තුවේ දී ප්‍රකාශ කළේ ය.
පසුගිය දා ඉදිරිපත් කළ 2016 අයවැය යෝජනාවෙන් මෙම බලපත් ලබා දීම අහෝසි කෙරෙන බව දැණුම් දී තිබූ අතර පසුව මුදල් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ රාජ්‍ය විධායක නිළධාරීන්ට ලක්ෂ 10ක දීමනාවක් පමණක් ලබා දෙන බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.