ආදරණීය සල්මන් ජනප්‍රියත්වය ලාභ දේශපාලනයට පවා දෙන්න එපා-රන්ජන්

RanjanR_360px_12_12_22

තමන්ගේද වීරයෙක් වන සල්මන් ඛාන් ට පණිවිඩයක් ලබා දෙන  රන්ජන් රාමනායක කියා සිටින්නේ කිසිත් නොදන්නා ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනයේ පැටලෙන්නේ නැතුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව තුළ ඔහු වෙත ඇති ආදරණීය බව රැක ගන්නා ලෙසයි.

[vsw id=”/d1JVwAu9K6s” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.