ආනයන කරන පොලිතීන් ප්‍රමාණය වසර 10කදී දෙගුණ වෙලා

polytheneමෙරටට ගෙන්වනු ලැබූ පොලිතින් ප්‍රමාණය පසුගිය වසර 10 ඇතුළත දෙගුණ වී ඇතැයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා විශ්වවිද්‍යාල මඟින් කළ ගවේෂණයකදි හෙළි වී ඇත. 2006 වසරේදී මෙරටට ගෙන්වනු ලැබූ පොලිතින් ප්‍රමාණය මෙට්‍රික්ටොන් 64100ක් වූ අතර එය 2016දි මෙට්‍රික් ටොන් 113500 දක්වා වර්ධනය වී ඇත. 2006 දි පොලිතින් ගෙන්වීමට රුපියල් දස ලක්ෂ 750ක් වැයවී ඇතැයි වාර්තාවන අතර පසුගිය වසරේ එම මුදල රුපියල් දස ලක්ෂ 20,000 ක් දක්වා වැඩිවී ඇති බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි. රටේ සෑම පුද්ගලයෙක්ම වසරකට පොලිතින් කිලෝ ග්රූම් 5.7ක් අවට පරිසරයට එකතු කරන බවද මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.මෙරට ජනතාව එක් දිනක් ඇතුළත භාවිත කරන සිලි සිලි මලු ප්‍රමාණය ලක්ෂ 150ක්ද ලන්ච් ෂීට් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 200 ක් ද වන බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ අංශය පවසා සිටි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.