ආර්ථිකය ” Fitch ” දර්ශකයෙන් බිද වැටීම සහ රනිල්

fitch ratingsආර්ථිකය ” Fitch ” දර්ශකයෙන් බිද වැටීම සහ රනිල්

රනිල් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රී ලංකාව සමෘදිමත් මාවතකට ගෙන යතැයි යන විශ්වාසය තුල දැනට කල් ගත කරන පිරිස බොහෝය.

ආර්ථිකයන් සතු ශක්තිය මිනුම් කරන දර්ශකයක් වන ” Fitch ” දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව B + තත්වයේ සිට BB – තත්වය දක්වා පහල වැටීම රනිල් සුභවාදීන්ගේ සිහිනයක් අවුල් කරවන්නක් විය.

” Fitch ” දර්ශකයේ අගය පහල වැටුණු විට යලිත් නය ගෙවා දැමීමේ ශක්තිය පහල වැටෙන හෙයින් ආයෝජකයින් ශ්‍රී ලංකාව කරා පැමිණීමට මාලි වීමට ඉඩ ඇත.

උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටින්නේ චීන ආයෝජනයෙන් ගොඩ නැගෙන පොර්ට් සිටි වරාය බද නගරයේ වැඩ පිළිවෙල ඇත හිටුවීම ” Fitch ” දර්ශකයේ අගය පහල වැටීමට හේතු වූ බවයි.

ආර්ථික විශ්ලේෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ අධික නය බර සහ මුදල් අච්චු ගැසීම ” Fitch ” දර්ශකයේ පහල වැටීමට හේතු වූ බවයි.

ලෝක වෙලදපොලේ තෙල් මිල පහල යෑමේ වාසිය ආණ්ඩුවට ලැබී තිබෙන හෙයින් ගැටලුව කළමනාකරණය කර ගැනීමේ හැකියාවක් ආණ්ඩුවට තිබෙන බව ” Fitch ” දර්ශකය සැකසුම්කරුවන් පෙන්වා දෙති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.