ආර්ථික වර්ධනය 4.8%

qqqqqqqqqqqqගෙවී ගිය වසරේ ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධනය 4.8%ක් බව ජන හා සංඛ්‍යා ලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානී ඒ.ජේ. සතරසිංහ කියා සිටියි.

මුල්‍ය (14.8%) තොරතුරු තාක්ෂණ (12.5%) හා දේපළ වෙළදාම (9.5%) යන ක්ෂේත්‍ර වල කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් දක්නට ලැබේ.

වී සහ එළවලු අස්වනු වැඩිව ඇති නමුත් තේ අස්වැන්නේ පහල බැසීමක් දක්නට ලැබේ.

එක පුද්ගල ආදායමේද වැඩි වීමක් දක්නට ලැබේ.පසුගිය වසරේ එක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3837ක් වූ අතර මීට පෙර වසරේ එක පුද්ගල ආදායම ඩොලර් 3768ක් විය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!