ආසන 30 කින් මෛත්‍රීට ලක්ෂ 11කට වැඩියෙන්

ආසන 30 කින් මෛත්‍රීට ලක්ෂ 11කට වැඩියෙන්

2015 ජනාධිපතිවරණයට අදාළ සමස්ථ ආසන 160 න් මේ වන විට ආසන 30 ක ඡන්දය ප්‍රකාශ කර අවසන්ව ඇත.

ඒ අනුව තවදුරටත් පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියෙන් පසුවෙයි.

ඒ ඡන්ද 1163005 ක් ලබා ගනිමින් වන අතර එහි ප්‍රතිශතය වන්නේ 53.5% කි.

ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඡන්ද 982967 ලබා ගෙන ඇති අතර එහි ප්‍රතිශතය වන්නේ 45.2% කි.

කෙසේ වෙතත් පොළොන්නරු බල ප්‍රදේශයේ වැඩි බලය දැනට පොදු අපේක්ෂක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සතුව පවතින් අතර හම්බන්තොට බල ප්‍රදේශයේ වැඩි බලය ජනපති මහින්ද රාජපකෂ මහතා සතුවෙයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.