ඇන්නේ කොහාටද?

lawer

නීතිඥ තැනට නඩුව මාරුවීම

කොළඹ අළුත්ක‍ඩේ පිහිටි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ සංකීර්ණයේ උසාවි ශාලා හතකින් පමණ සමන්විත වන අතර මහේස්ත්‍රාත්වරැන් හත්දෙනෙකූ පමණ එක් එක් ශාලාවල නඩු ඇසීම කරනු ලබයි.‍මේ නිසා එක් එක් ශාලාවල විභාග වන නඩු භාරගන්නා නීතීඥ මහත්වරැන් එක් උසාවියෙන් අනෙක් උසාවියට මාරැ වෙමින් දුවමින් තමන් භාරගත් නඩුවලට පෙනී සිටී.ඒ අතරින් එවකට එම උසාවියේ වැඩිම නඩු ප්‍රමාණයකට පෙනී සිටින නීතීඥ මහත්මා කෙනෙකූට වූ අපූර්ව සිද්ධියකි මේ.
එදින උදේ තමන් වෙත පැමිණි සේවාදයකයන්ගේ නඩු පිළිබඳ විස්තර කොළයක සටහන් කරගත් ඒ නීතීඥ මහතා වෙනදා මෙන් සුපුරැදු ලෙස එක් උසාවියෙන් අනෙක් උසාවියට මාරැ වෙමින් නඩුවලට පෙනී සිටින ලදි.උසාවි ශාලා අංක 6 හි මෙකී නීතීඥ මහතාට ස්ත්‍රී දූෂණ නඩුවක් වූ අතර අනෙක් නඩුව පිහි ඇනුමක් සමිබන්ධව වූ චූදිතයන් දෙදෙනෙකු වෙනුවෙන් එකී නඩුවල සාක්ෂි විමසීමට තිබිණි.
මෙකී නීතීඥ මහතා උසාවි අංක 7 ශා‍ලා‍වේ නඩුවකට පෙනී සිටින අතරවාරයේ අංක 6 ශාලා‍වේ නඩුව විභාගයට ගෙන පැමිණිල්ල වෙනුවෙන් කාන්තාවකගෙන් මූලික පුශ්ණ අසා අවසන් වී තිබූ අතර විත්තිය වෙනුවෙන් හරස් ප්‍රශ්ණ ඇසී‍මේ වාරය පැමිණ තිබිණි.ඒ අවස්ථා‍වේ වහා වහා පැමිණි නීතිඥ වරයා හරස් ප්‍රශ්ණ ඇසීමට පටන් ගත්තේය.
නීතීඥ :-තමුන්ට ‍මේ චූදිත ඇන්නෙ කොහාටද?
සාක්ෂිකාරිය:- (සාක්ෂිකාරිය විලියෙන් ඇඹරෙයි)
(සිනා)
නීතීඥ :- (කේන්තියෙන් )තමුන්ගෙන් මම පාරක් ඇහුවනෙ ඇන්නෙ කොහාටද කියලා?
සාක්ෂිකාරිය :- (නැවත මූණ රතූ කරගනිමින් උත්තර නොදී සිටී)
නීතීඥ :- (නීතීඥ මහතා තව තවත් කෝපයෙන් අඩිය පොළො‍වේ හප්පමින්)
තමුන්ට කොහාටද තූවාල වුණේ ?
(සිනා)
මේ අවස්ථා‍වේ එම නීතීඥ මහතාගේ අනෙක් නඩු‍වේ සිටි කාන්තාවක් අධිකරණයේ ඉදිරියට පැමිණ ‘එයාට නෙමෙයි පෙරකදෝරැ මහත්ත‍යෝ මටයි පිහියෙන් ඇන්නේ’ යැයි ‘පැවසීය.මේ අවස්ථා‍වේ සිදු වී ඇති ‍දේ තේරුමිගත් නීතිඥ මහතා තමාට නඩු දෙක මාරැ වී ඇති බව වැටහී ගිය අතර විභාග වෙමින් පැවති ස්ත්‍රී දූෂණ නඩු‍වේ සාක්ෂිකාරියගෙන් හරස් ප්‍රශ්ණ අසා ඇත්තේ පිහි ඇනුමි නඩුවට අදාල හරස් ප්‍රශ්ණ බවයි.

 නීතී වේදීන්ගේ රස කතා හුවමරු වන වෙබ් අඩවියන් උපුටා ගත්තකි – http://lawpage.lk

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.