ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය රකින්න ජිනීවා ගිය බන්දුලට සහ උදයට ඇඳුමත් නැති වෙයි.

bandula-udaya-dullasඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් ජිනීවා බලා පිටත් වුයේ අන්තර් පාර්ලිමේන්තු සංගමය වෙත මෙරට පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අහිමි වී ඇති බව දන්වමින් ලිපියක් බාර දීමටයි. ඉන් අනතුරුව විරෝධතා ව්‍යාපාරයක්ද ඔවුන් විසින් සංවිධානය කර තිබුනා.

මෙමෙහම ගිය අය අතරේ හිටපු උදය ගම්මන්පිල මන්ත්‍රීතුමාටයි බන්දුල ගුණවර්ධන මන්ත්රීතුමටයි මුහුණ දෙන්න සිදු උනේ නොසිතුව ඇබැද්දියකටයි. මේ දෙන්නගේ ගමන් මලු දෙක ගුවන් යානයේදී අස්ථන ගත වෙලා කියලයි ආරංචි වෙන්නේ.

ජාතික ඇදුම අදින මේ දෙන්නටම ජිනිවා වලින් ජාතික ඇදුමක් හොයා ගන්න බැරි වෙලා අන්තිමේදී දෙන්නම යුරෝය ඇදුමෙන් සැරසිලා තමයි මේ වැඩසටහන් වලට එකතු වෙලා තියෙනේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.