ඇමති දයාසිරි කා වෙනුවෙන්ද?

Dayasiri Jayasekaraවෙළෙඳපොළ තුළ ලොතරැයි හිඟයක් ඇති වීමේ අවදානමක් මතුවීමවී පිළිබඳව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතා පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවේදී කරුණු දැක්වුයේ කවුරුන් වෙනුවෙන්දැයි යන ප්‍රශ්නය මතු වීතිබේ.

මේ සතියේ වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට ඇති ගොවිසෙත, වාසනා සම්පත යන ලොතරැයිපත් වෙළෙඳපොළට නිකුත් නොවනු ඇති බවත් මුද්‍රණ කටයුතු නිසි ලෙස සිදු නොවීම හේතුවෙන් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයට ලැබීමට ඇති ආදායම ද අහිමිව යනු ඇති බව ඔහු කියා සිටියත් ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිනී නීතිඥ ශ්‍යාමිලා ‍පෙරේරා මහත්මිය කියා සිටින්නේ මේ කථාව අලි බොරුවක් වන බවයි.

අදාළ ලොතරැයිපත් වෙළෙඳපොළට නිකුත් වෙන බවත් මෙම ලොතරැයි මුද්‍රණය කිරීම සඳහා බාරගෙන තිබූ පාර්ශ්වයට ඔක්තෝබර් මාසයෙන් පසුව ඒ අවස්ථාව අහිමි වෙන හෙයින් ඔවුන් 31 වන දා ලොතරැයි මුද්‍රණයෙන් බැහැර වු නමුත් වහාම අවශ්‍ය පියවර ගැනීම හේතුවෙන් ගැටළුව නිරකරණය කර ගත් බව ඇය කියා සිටී

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!