ඇමරිකාවෙන් යළිත් උතුරු කොරියාවට සම්බාධක

ඇමරිකාව යළිත් උතුරු කොරියාවට සම්බාධක පනවා ඇත.

ඊට හේතු වී ඇත්තේ ඇමරිකානු ශිෂ්‍යයෙකු උතුරු කොරියාව සිරගත කිරීම සහ න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීමට එරෙහිවයි.

නව සම්බාධක සමග උතුරු කොරියාවට කිසිදු භාණ්ඩයක් අපනයනය කිරීම තහනම් වී ඇත.තව ද ඔවුන් සමග සම්බන්ධතා පවත්වන ඇමරිකානුවන් අසාදු ලේඛන ගත කිරීමට ද තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

උතුරු කොරියාව පසුගිය ජනවාරි 6 හා පෙබරවාරි 7 න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් 2ක් සිදු කළ අතර ඇමරිකාව පවසන්නේ එය එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥප්ති උල්ලංඝනය කිරීමක් බවයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.