ඇලෝසියස් කෝල් අරන් දෙකොන මාට්ටු

arjun-aloysiusඅර්ජුන්ඇ ඇලෝසියස් හිරගෙදර සිට ගත දුරකථන ඇමතුම් විමර්ශනය කීරීම හේතුවෙන්  එම ඇමතුම් ලත්  පිරිස් කලබල වී සිටිති. ජංගම දුරකථන තුනක් මෙට්ටයක් යට තිබී හමු වේ ඇති අතර මේ පිළබඳව විමර්ශනයක් පවත්වා  එම ඇමතුම් ලැබූ අය හෙළිදරව් කළ යුතු බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තේනුක  විදානගමගේ ඉල්ලා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.