ඉන්දියානුවන්ගේ ජෛව දත්ත එකතුකිරීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර දෙයි!

ඉමහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් ඉන්දියානු ජෛව දත්ත එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවසර දී තිබේ.

ආධාර් පත් නම් මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක වීමේදී ඉන්දියානුවන්ගේ පුද්ගලිකත්වය අහෝසිවන බව පවසමින් එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට තිස් දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ පෙත්සම විභාගයට ගැණුනු අවස්ථාවේ විනිසුරු මඩුල්ල එම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවසර ලබා දී ඇත්තේ එහි යම් සීමා ඇති කරමිනි.

ඉලක්කම් 12 කින් යුත් මෙම ජෛව තොරතුරු කේතය බැංකු ගිණුම්, දුරකතන සබඳතා ලබා දීමේදී හා පාසැල් ඇතුලත් කිරීම්වලදී අනිවාර්ය නොකළ යුතු බවට එහිදී නියෝග කලේය. මෙම තොරතුරු පද්ධතියෙන් සුභ සාධන කටයුතු බදු ගෙවීම් සහ සමාජ සේවා කටයුතුවලට යොදා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ.

මේ වන විටත් ඉන්දියානුවන් බිලියනයක් පමණ මෙම ව්‍යාපෘතියට ඇතුළත් කර ඇත. ඇඟිලි සලකුණු සහ ඇස ඡායාරූප, මෙම දත්ත පද්ධතියට අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමේ දත්ත ලෙස ඇතුළත් කෙරේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.