ඉන්දියාවේ – මුම්බායි සෙල්ෆි තහනම්

selfyඉන්දියාවේ – මුම්බායි සෙල්ෆි තහනම්

ඉන්දියාව තුළ සෙල්ෆි ඡායාරෑප ගැනීමට යාමෙන් සිදුවන අනතුරු අවම කිරීමට ඉන්දියාවේ – මුම්බායි නුවර තහනම් කලාප නම් කිරීමට ඉන්දීය පොලිසිය පියවර ගෙන ඇත.

ඊට හේතුව පසුගිය කාලයේ ඉන්දියාවේ අවධානම් කලාප තුළ  සෙල්ෆි ඡායාරෑප ගැනීමට උත්සහ කිරීමේ දී තරුණයන් කිහිපදෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්වීමයි.

පසුගිය මස අධික වේගයෙන් ධාවනය වෙමින් තිබූ දුම්රියකට පිටුපා  සෙල්ෆි ඡායාරෑප ගැනීමට උත්සහ කළ චෙන්නායි නුවර තරුණයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්විය.

පසුගිය වසර 3 තුළ ලොව අවධානම්  සෙල්ෆි ඡායාරෑප ගැනීමට උත්සහ කළ පුද්ගලයින් 49 දෙනෙක් ජීවිතක්ෂයට පත්විය.එයින් 19 දෙනෙක්ම ඉන්දියානුවන්ය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.