ඉන්නවනම් සමාව ගන්න… නැත්නම් පක්ෂයෙන් යන්න… දුමින්ද මහින්දට කියයි…

duminda1 -1ශ්‍රී ලංකා නිදහස්‌ පක්‍ෂයේ තවදුරටත් රැඳී සිටීමට නම් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ කළ වැරදිවලට පක්‍ෂයෙන් සහ පක්‍ෂ නායකත්වයෙන් සමාව ගතයුතු බවත්  නැත්නම් ඉල්ලා අස්‌විය යුතු බවත්  ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මහ ලේකම් කෘෂිකර්ම ඇමති දුමින්ද දිසානායක කියයි.

පක්‍ෂයට වින කරන පක්‍ෂයට වෛර කරන පක්‍ෂය දෙකඩ කිරීම සඳහා කුමන්ත්‍රණ කරන සියලුම දෙනාව ඉවත්කර පක්‍ෂය ශක්‌තිමත් කිරීමට පක්‍ෂය තුළ පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයක්‌ කළ යුතුබව ට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තීන්දු කර ඇතැයි දුමින්ද දිසානායක කීවේය. ඔහුට අනුව ඔවුන් මෙම තීන්දුව ගෙන ඇත්තෙ සාකච්ඡාවට ගණනාවකට අනතුරුවය.

පක්ෂයට ආදරය කරන සියලු දෙනාගේම අදහස මේ ඉවසූ තරම හොදටම ප්‍රමාණවත් බවත්, ජනාධිපතිවරයා මෛත්‍රිය වපුරද්දී හටපු ජනාධිපතිවරයා වෛරය වැපිරූ බවත් පවසන මහලේකම් වරයා එළඹ ඇත්තේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඇතුළු කණ්ඩායමට  වහාම තීන්දුවක් ගත යුතු අවස්ථාව බව  කීවේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.