උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද ප්‍රතිශතය ඉහළට

උතුරු නැගෙනහිර ඡන්ද ප්‍රතිශතය මෙවර බෙහෙවින් ඉහළ ගොස් ඇත.

වව්නියාව  67% ක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇතැයි වව්නියා දිසාපති බන්දුල හරිස්චන්ද්‍ර මහතා කියයි.

යාපනය – 58% ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇතැයි යාපනය දිසාපති සුන්දරම් අරුමෙයිනායගම් මහතා කියයි.

කිලිනොච්චිය – 64% ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇතැයි දිසාපති රූපවතී කේදිස්වරන් මහත්මිය කියයි.

මුලතිව් – 74%  ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇතැයි දිසාපති නාගලිංගම් වේදනායගම් මහතා කියයි.

මන්නාරම – 68.5% ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇතැයි දිසාපති  වයි එස් දේශප්‍රිිය මහතා කියයි.

මඩකලපුව – 60%  ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇතැයි දිසාපති පී.එස්.එම්.චාල්ස් මහතා කියයි.

අම්පාර 70.3% ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇතැයිද වාර්තාවේ.

2010 වසරට වඩා 2015 වසරේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ ප්‍රතිශතය පහත ග්‍රැෆික් සටහනේ දැක්වේ.

මෙවර ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම (2015 ජනපතිවරණය)

2015

2010 වසරේ පැවති මැතිවරණයේ ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රතිශතය

2010

ග්‍රැෆික් නිර්මාණ – අකිල බද්දෙවිතාන-ලංකාදීප

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.