උතුරු මහ ඇමති විදෙස්ගත වුනේ ආණ්ඩුකාරවරයාට නොදන්වා යි…

c-v-vigneswaranඋතුරු පලාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සී.වී.විග්නෙස්වරන් මහතාගේ විදෙස්ගතවීම සමබන්ධයෙන් මෙතෙක් උතුරු පලාත් ආණ්ඩුකාරවරයාට දැනුම් දීමක් හෝ අවසරයක් නොගෙන ඇති අතර මහ ඇමති වරයා වෙනුවට වැඩ බලන මහඇමතිවරයෙක් මේ දක්වා උතුරු ආණ්ඩුකාර වරයා ඉදිරියේ දිවුරුම දී නොමැති බවට වාර්ථා වෙයි.

උතුරු මහ ඇමති පසුගිය 14 වනදා විදෙස්ගත වී ඇත්තේ 29 වනදා තෙක් වන අතර එසේ විදෙස්ගත වන අවස්ථාවේදී ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා විසින් වැඩබලන මහඇමතිවරයෙක් පත් නොකිරීම නිසාවෙන් 15 වනදා උතුරු පලාත්සභාවේ සභාපති සී.වී.කේ සිවඥානම් විසින් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ටී.කුරුකුලරාජා පත් කලද 15 වන දා සිට එසේ පත් වූ ටී.කුරුකුලරාජා මේ වන තුරු උතුරු ආණ්ඩුකාරවරයා ඉදිරියේදී උතුරු පලාත් වැඩබලන මහඇමති වරයා වශයෙන් දිවුරුම් දී හෝ දිවුරුම් වාර්ථාවක් භාර දී නොමැත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවසථාවේ 154 වන වගන්තියට අනුව උතුරු මහඇමති වරයා විදෙස්ගත වන්නේ නම් පලාත් ආණ්ඩුකා වරයාට දැනුම් දී වැඩබලන මහඇමති වරයෙක් පත් කොට වැඩබලන මහඇමති වරයා ආණ්ඩුකාවරයා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දීමෙන් පසුව ආණ්ඩුකාර වරයා විසින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරනු ලබයි නමුත් එවැනි ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කොට නොමැත්තේ වැඩබලන මහඇමති වරයෙක් දිවුරුම් දීමක් හෝ දිවුරුම් දීමේ වාර්ථාවක් ආණ්ඩුකාර වරයාට නොලැබීමෙනි.

දිනසේන රතුගමගේ

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.