උතුරු මැද පළාත් සභාවත් මෛත්‍රීට අත උස්ස්යි

download (90)

 

තුරු මැද පළාත් සභාවේ මහ ඇමැති එස් එම් රංජිත් මහතා ඇතුළු ආණ්ඩු පක්ෂයේ සියලු මන්ත්‍රීවරු නව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහාය පළ කිරීමට‍ එකඟ වී ඇත.යි.

මහ ඇමැතිගේ සොහොයුරු  එස් එම් චන්ද්‍රෙස්න හිටපු ඇමැතිද දැනටම සහාය පළ කර ඇත.

ජනපතිවරණ සමයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිට මහ ඇමැතිට එක් වු  විපක්ෂ නායක කින්ස් නෙල්සන් ද ආණ්ඩුවට සහය පලකරනු ඇත.

.  උතුරුමැද පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව 33 කි.සන්ධානෙට එයින් මන්ත්‍රීවරු 21 දෙනෙක් අයත් වුහ.

විපක්ෂයට හිමිව තිබුණේ මන්ත්‍රී ධුර 13කි.එහෙත් බදාදා (14) වන විට විපක්ෂයට මන්ත්‍රිධුර 19ක බලයක් හිමි වී තිබිණි.

මධ්‍යම පළාතේ මහා ඇමති සරත් ඒකනායක කියා සිටින්නේ තමන් හසේසු ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ආණ්ඩුවට සහය පල කිරීමට සුදානම් බවයි.

බස්නාහිර පළාත් සභා මහා ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග කියා සිටින්නේ බලා පෙරළියක් ඇති කිරීමට විපක්ෂය උත්සාහ කළොත් තමන් ඊට එරහිව නීතිමය  ක්‍රියා මාර්ගයකට අවතීර්ණය වන බවයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.