උදා ගම්මාන ඉදිකිරීම මානුෂීය ධනවාදයේ එක් පියරවක් – සජිත් ප්‍රේමදාස

ඉඩම් නොමැති අසරණ ජනතාව සඳහා නිවාස ඉදිකරමින් උදා ගම්මාන ඇති කිරීම, මානුෂීය ධනවාදයේ එක් පියවරක් බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පැවසීය.

මානුෂීය ධනවාදය තුල සමාජයේ අසරණ වන කොන්වන ජනතාවට නැගී සිටීමට ශක්තිය ලබා දෙන බවත් මේ රට තුල මානුෂීය ධනවාදී ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මෙසේ පවසා සිටියේ සූරියවැව, වැදිවැව “සකුණගම” උදා ගම්මානය ජනතා අයිතියට පත්කිරීමේ අවස්ථාවට අද (20) දින සහභාගි වෙමිණි.

නිවාස 15 කින් සමන්විත මෙම ගම්මානය අංග සම්පූර්ණව ඉදිකිරීම සඳහා වැයකළ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 115 කි

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.