උමා ඔය ව්‍යපෘතියේ ගැටළු සොයා විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් චාරිකාවක

uma oyaඋමා ඔය ව්‍යපෘතියෙන් හානියට පත් ප්‍රදේශ පරික්ෂා කිරීම සඳහා විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් අද (12) සංචාරය කිරීමට නියමිතය. ව්‍යාපෘතියේ වැඩ බිම් පැවැති ප්‍රදේශයේ ද එම කණ්ඩායම සංචාරය කිරීමට නියමිත බව විගණකාධිපති ගාමිණි විජේසිංහ සඳහන් කොට ඇත.

උමා ඔය ව්‍යාපෘතිය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටලු සහගත තත්ත්වය සහ ව්‍යාපෘතියේ මුල් සැලසුම් වෙනස් වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳවත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීමේදී අක්‍රමිකතාවක් සිදුව ඇත්ද යන්න පිළිබඳවත් විගණකාධිපතිවරයා මේ වන විට පරික්ෂණයක් ආරම්භ කොට ඇත.

මෙම පරික්ෂණයට අදාළ දත්ත සපයා ගැනීම සඳහා මෙම ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව සිදු කරන බව විගණකාධිපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.