උමා ඔය කැනීම් වලට තාවකාලික තිතක්

umaඋමා ඔය කැනීම් තාවකාලිකව නතර කොට ඇති අතර විපතට පත් ජනතාවට සහන සැලසීමේ මධ්‍යස්ථාන ගණනාවක් පිහිටුවා ඇත. සහන සැලසීම සඳහා මිලියන තුන්සීයක මුදලක් වැය කොට ඇත. දින දහයක කාලයක් ඇතුලත පහල උමගේ සියළුම කැනීම් උපකරණ ඉවත් කරන බව පරිසර සහ මහවැලි සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් අනුර දිසානායක කියා සිටී පසු ගිය ආණ්ඩුව පාරිසරක වාර්තාවක් සම්පාදනය කිරීමෙන් තොරව නිසි හැකියාවක් නොමැති සමාගමකට ලබාදී ඇති බව ජනාධිපති සිරිසේන මහතා පැවසීය. නොර්වේ සහ ස්විට්සර්ලන්ත විශේෂඥයින් වහාම ගෙන්වා ගෙන විමර්ශනයක් පවත්වා ඉදිරි වැඩකටයුතු පිළිබඳව තීරණයක් ගන්නා බවයි ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.